17. november 2006

Udk. til bek. og vejl. - anvendelse af tvang i psykiatrien

Høring over udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

Udk. til bek. og vejl. - anvendelse af tvang i psykiatrien

Hent høringssvar