25. februar 2008

Udredning og behandlingsrettigheder for psykiatriske patienter m.v.

Det Etiske Råds høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om fødevarer.

Udredning og behandlingsrettigheder for psykiatriske patienter m.v.

Hent høringssvar