14. januar 2010

Tvungen opfølgning efter udskrivning

Vedrørende høring af udkast til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (tvungen opfølgning efter udskrivning)

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Ændring af psykiatriloven

Tvungen opfølgning efter udskrivning

Hent høringssvar