8. marts 2010

Indførelse af hjemmel til oppegående tvangsfiksering

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje

Indførelse af hjemmel til oppegående tvangsfiksering

Hent høringssvar