29. oktober 2010

Tvungen opfølgning efter udskrivning

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser til psykiatriloven

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Ændring af bekendtgørelser til psykiatriloven

Tvungen opfølgning efter udskrivning

Hent høringssvar