31. juli 2015

Tvang i psykiatrien

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Tvang i psykiatrien

Hent høringssvar