24. februar 2017

Høringssvar, Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)

Høringsmaterialet til høringsrunde 1 findes på Høringsportalen via nedenstående link:
Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringsmaterialet til høringsrunde 2:
Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger


Høringsrunde 1: Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Læs høringssvaret

Høringsrunde 2: Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Læs høringssvar