24. februar 2020

Høringssvar, tvang og registrering af tvang

Rådets bemærkninger til Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien.

Høringssvar, tvang og registrering af tvang

Læs høringssvar