Inde ller ude? Om etik og psykisk sygdom - forsidegrafik
1. maj 2013

Inde eller ude?

Et undervisningshæfte, som sætter fokus på unge med psykiske lidelser og de relationer, vi som mennesker indgår i. For en ung med psykisk sygdom kan det nemlig være svært at indgå i de relationer, som andre tager for givet. I materialet møder du flere unge, der har haft psykisk sygdom inde på livet.

De fleste børn og unge oplever perioder med følelser som tristhed, nedtrykthed eller angst. I sådanne perioder kan den unge i mindre eller sværere grad mistrives. Først når tilstanden får afgørende indflydelse på den unges hverdag og relationer, taler vi om psykisk sygdom. Begrebet sygdom dækker her også svære forstyrrelser i et barns udvikling og adfærd.

Psykisk sygdom hos børn og unge rejser nogle etiske spørgsmål. I børne- og ungdomsårene udvikler vi evnen til at indgå i sociale relationer og knytte bånd til andre mennesker. Vi har også på dette stadie af vores liv særlig brug for at føle os som en vigtig del af et fællesskab.

Formålet med materialet er at sætte fokus på de relationer, vi som mennesker indgår i. For børn og unge med psykisk sygdom – det kan være kortvarig eller længerevarende sygdom - kan det ofte være svært at indgå i de relationer, som andre måske ikke tænker særlig meget over, men tager for givet. Det kan være relationer til fx klassekammeraterne og lærerne, til vennerne og jævnaldrende søskende. Det kan også være svært at håndtere, når man har en ven, der rammes af psykisk sygdom.

Undervisning / 1. maj 2013

Psykiske sygdomme

Viden om psykiske sygdomme kan give os indsigt i, at det nogle gange drejer sig om almindelige følelser som tristhed, nedtrykthed eller angst, der er kommet til at fylde så meget, at det truer eller hindrer den unges trivsel eller udvikling. Eller en sådan viden kan give en forståelse af, at en tilstand i hjernen kan få et barn eller et ungt menneske til at opføre sig på en måde, som opleves anderledes og uforståelig

Se mere
Undervisning / 1. maj 2013

Indblik i unges tanker

I processen med at lave debatmaterialet om etik og psykisk sygdom har vi talt med unge, der enten selv har eller har haft psykisk sygdom inde på livet, eller som kender nogen, der er ramt af psykisk sygdom. I denne fase har vi fået hjælp af Børnerådet og Psykiatrifonden

Se mere

Inde eller ude?

Etisk Forum for Unge 2013 hedder "Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom", og handler om unge med psykiske lidelser.
Læs materialet