10. marts 2003

Menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status

Debatoplæg fra Det Etiske Råd
Har et fosteranlæg fra undfangelsen samme etiske status som et født menneske? Eller får det fuld etisk status på et bestemt tidspunkt under graviditeten? Eller opnår det måske stigende etisk status i takt med, at graviditeten skrider frem? Og hvilke etiske forpligtelser over for fosteranlægget medfører denne status?

Menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status

Læs udgivelsen