3. august 2010

Opgaver til kimærer

Vælg mellem opgaverne herunder
Avisartikel om kimærer: Forstil dig, at du er ansat som journalist på redaktionen "Ny viden" for en landsdækkende avis i Danmark. Din chefredaktør har bedt dig om at skrive en artikel, hvori du som alvidende fortæller beskriver det fremtids-scenarium, som forskningen i kimærer vil kunne medføre.

Kimærer, blanding af mennesker og dyr: Alle mennesker og dyr har noget, de er rigtig gode til. Forstil dig, at man kan tage de bedste egenskaber fra et dyr og sætte dem over i et menneske. Hvad kunne vi ikke blive til?

Kimærer og etik: Læs interviewet med Peter og Klemens der diskuterer kimærer. Arbejd derefter med opgaverne.