3. august 2010

Avisartikel om kimærer

Forestil dig, at du er ansat som journalist på magasinet "Ny viden" for en landsdækkende avis i Danmark
Forstil dig, at du er ansat som journalist på redaktionen "Ny viden" for en landsdækkende avis i Danmark.

Din chefredaktør har bedt dig om at skrive en artikel, hvori du som alvidende fortæller beskriver det fremtids-scenarium, som forskningen i kimærer vil kunne medføre.

Opgave

Inden du går i gang med din måske første opgave som journalist, skal du skaffe dig så megen baggrundsviden om emnet som muligt. Dette gør du ved at læse artiklen "Kimærer - blanding af mennesker og dyr", interviewet med Jens Zimmer Rasmussen (under afsnittet Kimærer) og find gerne mere information fra internettet/biblioteket.

a) Skriv en artikel ud fra de retningslinjer, som er beskrevet ovenfor.