3. august 2010

Kimærer, blanding mellem mennesker og dyr

Alle mennesker og dyr har noget, de er rigtig gode til
Forstil dig, at man kan tage de bedste egenskaber fra et dyr og sætte dem over i et menneske. Hvad kunne vi ikke blive til?

Opgave

a) Hvilke dyr er nærtstående til mennesket?

b) Hvordan har du det med, at man laver forsøg med at overføre menneskeceller til mus og aber?

c) Hvis du havde hjerteproblemer, og den eneste måde, du ville kunne overleve på, var at få transplanteret et grisehjerte ind som erstatning for dit eget, hvad ville du så gøre?

d) Ud fra beskrivelsen i teksten om embryo-transfussion skal du tegne "mennesker", som er forenet med et dyr, som du vælger. Benyt din viden om verdens dyr til at tegne disse "mennesker", som kunne have fordele ved at have fysiske evner fra et dyr. Fx kunne en klatrer måske have gavn af at være forenet med en bjergged, eller en dykker kunne være forenet med en delfin.