3. august 2010

Kimærer og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens der diskuterer kimærer. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

a) Er der særlige dele af kroppen, hvor det menneskelige sidder? Uddyb dit svar.

b) Kan det forsvares at lave forsøg på dyr, hvis det kan gavne mennesker? Begrund dit svar.

c) Er det efter din mening etisk forsvarligt at lave dyrekimærer som fx en fåre-ged?

d) Peter siger i slutningen af diskussionen, at vi skal have respekt for skaberværket. Hvad tror du, han mener, og er du uenig eller enig med ham?

e) Find tre argumenter for og tre argumenter imod kimærer. Brug disse argumenter i næste opgave.

f) Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om kimærer. Før I begynder på diskussionen, er det vigtigt, at I har sat jer ordentligt ind i, hvad kimærer og etik er.

Læs om etik.

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".