celler under mikroskop
13. juni 2014

Stamceller

Her kan du læse om, hvad stamcelleforskning egentlig er for noget. Find tekster om, der beskriver hvilke typer af stamceller, der findes, hvilke typer af stamceller, der giver etiske problemer – og hvorfor – og hvad stamcelleforskning kan bruges til.

Undervisning / 21. april 2016

Det befrugtede ægs etiske status

Befrugtede æg anvendes til stamcelleforskning og til at udvikle andre af de teknikker, der er beskrevet på denne hjemmeside. Men bør man tage hensyn til befrugtede æg og fosteranlæg, som kommer fra mennesker? Hvis man skal det, er den slags forskning måske direkte uetisk og bør ikke finde sted. Så et vigtigt spørgsmål er, om befrugtede æg faktisk har krav på at blive taget hensyn til?

Se mere
Undervisning / 21. april 2016

Opgaver til stamceller

Se mere
Undervisning / 17. juni 2014

Forskerinterview om iPS-celler

Poul Hyttel er professor ved Københavns Universitet og forsker i stamceller. I videoen fortæller han om, hvordan man kan udtage en hudprøve fra en patient med arvelig demens, afspecialisere hudens bindevævsceller til iPS-celler – dvs. "spole dem tilbage" til et stadium så de minder om celler i det tidlige embryon – korrigere iPS-cellerne for den arvelige fejl og derefter specialisere dem til neurale celler, som kan injiceres tilbage ind i patientens hjerne

Se mere
Undervisning / 13. juni 2014

Stamceller til sygdomsbehandling

Stamceller er uspecialiserede celler, som kan udvikle sig til flere – eller alle – kroppens celletyper. Derfor håber man at kunne lære at styre deres udvikling, så man kan få dem til at blive til reserveorganer til syge mennesker

Se mere
Undervisning / 13. juni 2014

Etikinterview om stamceller

I hele verden diskuterer man, om det er forsvarligt at forske på embryonale stamceller.

Se mere
Undervisning / 13. juni 2014

Lav jeres egen ebog om stamceller

Meningen med denne opgave er at give et forslag til én måde at arbejde med emnet. Den skal give jer viden om stamceller, med fokus på de etiske dilemmaer der er opstået med den nyeste forskning

Se mere
Undervisning / 13. juni 2014

Rollespil

Dette rollespil vil give klassen mulighed for at udforske nogle af de spørgsmål der er omkring anvendelse af stamceller til sygdomsbehandling og forskning

Se mere
Undervisning / 13. juni 2014

Stamcelleforsker Moustapha Kassem

Se mere
Undervisning / 13. juni 2014

Stamceller og etik

Se mere