13. juni 2014

Rollespil

Dette rollespil vil give klassen mulighed for at udforske nogle af de spørgsmål der er omkring anvendelse af stamceller til sygdomsbehandling og forskning
Eleverne vil lære om videnskaben omkring stamceller, og hvordan forskerne arbejder. Hovedformålet med rollespillet er at få eleverne til at udvikle deres egne synspunkter om dette meget spændende, men kontroversielle emne.

Noter til lærer

Målet er at få diskuteret aktuel case eller stamcelleforskningens etiske dilemmaer.

Det forventes at eleverne på forhånd ved:
 • at en stamcelle er en celle der kan lave kopier af sig selv og blive til flere eller alle slags celler,
 • at der findes i hvert fald to slags stamceller: embryonale- og voksenstamceller,
 • at embryonale stamceller er de mest udifferentierede; de udtages fra få dage gamle embryoner,
 • at der ifølge dansk lov ikke må fremstilles befugtede æg udelukkende med henblik på at udtage embryonale stamceller til forskning; det er derimod tilladt at udtage embryonale stamceller fra befrugtede æg, der er til overs fra behandlinger med kunstig befrugtning, hvis formålet er forskning i sygdomsbehandling eller barnløshed.

Forslag til aktivitet

1. Introduktion: Lærerstyret introduktion og gennemgang af de største dilemmaer. Brug Etisk Råds tekster. - 15 min.

2. Holdninger: Eleverne går i grupper og diskuterer deres holdning til lærerens oplæg. Igen kan egen ebog med fordel bruges. - 15 min. 

3. Embryonale stamceller og lovgivningen: Lærerstyret fællesdiskussion, med fokus på forskellige landes lovgivning. - 10-15 min.

4. Opsamling: Læreren får feedback fra klassen, holdninger diskuteres. Findes der holdninger der er mere "rigtige" end andre? Hvis ja, hvilke? - 10-15 min.

Samlet tid 50-60 min.

Udvidelse af case

Vil man gøre casen mere realistisk kan man sagtens udvide casen. Dette er mere tidskrævende, men ret givende.

Læreren finder en aktuel case. Meningen er så, at der skal laves en høring om den aktuelle case: Skal der gives lov til at forske videre, eller skal der sættes grænser?

Hvem deltager (man kan selv vælge fra eller til):
 • Stamcelleforsker
 • Repræsentant fra patientforening
 • Neurokirurg
 • Bioetiker
 • En patient
 • En "pro-liv"-aktivist
 • En "pro-teknologi"-aktivist
 • Repræsentant fra handicap-rettighedsgruppe
 • Bioteknologientreprenør (fra virksomhed)
 • Forsker der arbejder med stamceller
 • Interesserede samfundsborgere
Færre end 8 deltagere frarådes – i så fald vil deltagerne miste vigtige områder inden for stamcelleforskningen.

Alle deltagere får af læreren en mindre biografi/introduktion (kan være både mundtlig og skriftlig). Herefter opfordres eleven til selv til at søge yderligere information om sin person (brug jeres ebog som hjælp)

Hvad sker der så?

 1. Paneldeltagerne vælges og rollerne fordeles.
 2. Vælg en formand/høringsleder.
 3. Gør klar til høringen.
Vær opmærksom på lys og lydforhold når der optages med iPad. Vælg evt. to elever, der optager fra to forskellige vinkler. Det gør redigeringen mere spændende og udtrykket vil ligne et rigtig debatindslag som det kendes fra tv.

Det er meget vigtigt, at deltagerne er velforberedte: Giv eleverne en uge til at forberede sig i. Brug person-biografisedlen (PDF) til at notere elevernes holdning på.

 • Styr på hvad stamceller er (baggrundsviden),
 • selve casen med: CASE NAVN,
 • baggrundsviden om deres persons vinkel på casen,
 • hvad er den danske lovgivning på området, se jeres ebog.
Brug jeres iPad til noter, og hav argumenter for og imod klar. Brug Pages til dette.


Tips til rollespillet/debatten
: Forvent at bruge ca. 60 min. på debat. Det er vigtigt at høringslederen holder god ro og orden (se boks med "Hjælp til formanden"), så alle argumenter kommer med i det endelige filmprodukt.

Debatten

Velkomst af høringsleder. Panelet introducerer sig selv og måske kort deres holdning til casen. Høringslederen inviterer publikum til også at byde ind i diskussionen.

Debatten starter. Publikum er velkomne til – høfligt – at afbryde panelet for at stille uddybende spørgsmål. Debatten og dialogen kører med styring fra høringslederen.

Efter endt debat (brug evt tidsbegrænsning) sætter "Det Etiske Råd" sig sammen og kommer med deres afgørelse i sagen.

Imens Etisk Råd diskuterer afgørelsen, sætter resten af deltagerne (publikum, paneldeltagere og forskere) sig sammen og diskuterer emnerne, der har været oppe. De diskuterer desuden, hvilken afgørelse, de forventer Etisk Råd er kommet frem til.

Etisk Råd fremlægger deres beslutning. Publikum reagerer på afgørelsen, både positive og negative reaktioner er velkomne.

DET ER MEGET VIGTIGT AT ALLE DELTAGERE FORBLIVER I DERES ROLLE!

Feedback

Efter endt debat kommer man ud af sin rolle. Og læreren indsamler mundtlig og skriftlig feedback (se boks om "Feedback") ind efter endt debat.

Et godt råd: Lav enkelte elevinterviews med iPad’en, få klassekammeraterne til at give feedback på processen, debatten og det faglige udbytte af forløbet. Dette kan også redigeres ind i det endelige iMovie-produkt. Nu skal de elever, der har filmet, redigere filmen. De har lov til at klippe, redigere, lægge ekstra lyd på og evt. grafik ind. Brug iMovie. 

HUSK AT VÆRE GENRETRO, altså brug de virkemidler der er i fx tv-debatter. Lav evt. en trailer og inviter jeres parallelklasser til visning af det færdige resultat.

Hjælp til Formanden for debatten

Start med at byde alle velkommen til høringen:
 • forklar hvorfor er vi samlet,
 • introducer deltagerne, også publikum,
 • opfordre publikum til at stille spørgsmål.
Som formand er det din opgave at:
 • styre debatten, evt. hjælpe med formulering af spørgsmål eller få uddybet spørgsmål,
 • holde diskussionen inden for emnet,
 • holde styr på tiden,
 • sørge for at alle spørgsmål bliver besvaret.

Feedback

 • Hvilker emner/holdninger gjorde mest indtryk på dig under rollespillet?
 • Var der holdninger, som ikke kom frem under debatten, som du manglede?
 • Gav rollespillet dig noget ekstra? Fik du viden, som du måske ellers ikke ville have fået?
 • Hvad var bedst ved rollespillet?
 • Hvad kunne gøres bedre?