13. juni 2014

Stamcelleforsker Moustapha Kassem

"En 150-årig kvinde bliver indlagt på et hospital. Hun har feber og urinvejsinfektion. For 80 år siden blev hun behandlet for en hjertesygdom ved hjælp af en muskel, som er blevet dyrket af stamceller. Denne gang må man behandle hende med vækstfaktor".

Opgave

Nutid eller fremtid? Find svaret i teksten og besvar efterfølgende disse spørgsmål.

a) Hvordan får Moustapha Kassem og hans kollegaer de embryonale stamceller, som de forsker i?

b) Moustapha Kassem er uddannet læge og er vant til at behandle sygdomme. Hvad håber han at kunne finde ud af ved forskningen i stamceller?

c) Moustapha Kassem er med i to projekter. Beskriv projekterne i forhold til idéen med dem og de problemer, som de har stødt på.

d) Hvordan dyrker man cellerne?