13. juni 2014

Stamceller og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer stamceller. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

a) Peter siger i diskussionen, at man skal regne et embryonal for menneskeligt liv med den ukrænkelighed og den værdighed, som efter hans mening tilkommer alt liv.

b) Er du enig ud fra din mening om menneskets ukrænkelighed og værdighed? Begrund dit svar.

c) Hvornår skal et befrugtet æg, efter din mening, betragtes som menneskeligt liv? (i Danmark kan man få abort indtil 12. uge). Begrund dit svar.

d) Når man udfører en abort, fjerner man et befrugtet æg. Bør abort forbydes? Begrund dit svar.

e) Find tre argumenter for og tre argumenter imod stamceller. Brug disse argumenter i næste opgave.

f) Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om stamceller. Før I begynder på diskussionen, er det vigtigt, at I har sat jer ordentligt ind i, hvad stamceller og etik er. Læs om etik.

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".