13. juni 2014

Stamceller til sygdomsbehandling

Stamceller, uspecialiserede celler, det befrugtede æg, embryonale celler, voksestamceller, hudceller, nerveceller.
Der findes tusindvis af forskellige celler. Er der mon system i alle disse celler? Læs mere om celler i teksten og udfør efterfølgende opgaven.

Opgave

Som man kan læse i teksten Stamceller til sygdomsbehandling, er der mange forskellige former for celler. Når man læser teksten, så forstår man, hvad der står, men er man i stand til at forklare det til andre, som ikke har læst om celler? Det er det, denne opgave går ud på. I skal gå sammen i grupper på to personer. I skal forberede en fremlæggelse, hvor I skal gennemgå de forskellige former for celler, deres funktion og afsluttende, hvorfor der bliver forsket i dem. I skal benytte ét produkt til at understøtte jeres fremlæggelse. Produktet kan fx være et multimedie (på computeren), en planche, et skuespil eller lignende.

Gruppen, I skal fremlægge for, kan være én anden gruppe fra klassen, hele jeres egen klasse, en anden klasse eller klassens forældre i forbindelse med et socialt arrangement i klassen/afdelingen.