28. maj 2010

Opgaver

Opgaver til temaet om stamceller
Hvad kendetegner de stamceller, der anvendes i stamcelleforskningen? Hvor findes de henne?


Hvorfor falder antallet af tilgængelige stamcellelinier til forskningsbrug?

Hvad kan stamcellerne differentiere sig til under de rette omstændigheder?


Hvilken type behandling med stamceller er allerede taget i brug? - og hvad er de umiddelbare perspektiver?

Hvorfor foretrækker man rent teknisk de embryonale stamceller? Og hvori består de store udfordringer ved at anvende disse?


Hvad betyder det, at celler er inducerede pluripotente – hvilke fordele er der forbundet med anvendelsen af disse?

Hvorfor kan man ikke blot tage de udifferentierede celler og sprøjte dem ind i kroppen?


Hvilke krav stilles der til laboratorier, hvor man arbejder med stamceller? Hvordan dyrkes disse celler helt præcist?

Hvilke konkrete perspektiver ser Moustapha Kassem og Ann Dorte Pørneki i deres arbejde med stamceller?


Hvordan er forskerne (Mustapha Kassem og Ann Dorte Pørneki) og bioetikernes (Peter Øhrstrøm og Klemens Kappel) menneskesyn? Er mennesket noget særligt og i givet fald hvordan?

Opfylder bioetikerne kravene til det gode etiske argument?


Hvilke perspektiver er der i at kunne nulstille voksenstamceller til totipotens? Hvordan foregår denne afdifferentiering? Og er der særlige etiske problemstillinger, der bør overvejes netop i forbindelse med disse nye tekniske muligheder?

Forklar hvordan man kan få celler til at diferentiere sig til f.eks. nerveceller. Hvilken rolle kan kimærer spille i denne diferentieringsproces? Hvilke tekniske begrænsninger ligger der i dag mht. disse teknikker? Er der særlige etiske problemstillinger, der bør tages i betragtning denne forbindelse?