15. januar 2020

Et Europa klar til den digitale tidsalder

Dataetisk Råd og Det Etiske Råd afholder den 20. marts 2020 kl. 13–16 en halvdags konference om ansvarlig anvendelse af ny teknologi. Konkurrencekommissær og ledende næstformand i Europakommissionen Margrethe Vestager er hovedtaler.

VIGTIG MEDDELELSE: Det er med stor ærgrelse, at vi har besluttet, at vi desværre er nødt til at aflyse konferencen ”Et Europa klar til den digitale tidsalder”. Vi har glædet os rigtig meget, men pga. Coronavirus COVID19 og de restriktioner, som løbende er kommet fra bl.a. regeringen og offentlige arbejdspladser den seneste uge, ser vi os nødsaget til at udskyde arrangementet. Vi håber at kunne afholde konferencen senere på året.


Konferencen sætter fokus på, hvordan vi i Danmark og EU sikrer etikken i forbindelse med brug af nye teknologier. Hvordan sikrer vi, at vi udnytter de mange nye muligheder, som teknologier giver på en etisk forsvarlig måde? Og hvordan kan vi foregribe de udfordringer og besvare de spørgsmål, som anvendelse af nye teknologier skaber?

Formanden for Dataetisk Råd, Johan Busse, udtaler:

”Jeg glæder mig til, at Dataetisk Råd sammen med Det Etiske Råd og Europakommissionen sætter fokus på etisk ansvarlig brug af nye teknologier. Det er vigtigt, at vi udnytter de fordele, som nye teknologier giver os på en ansvarlig måde og understøtter en udvikling, der gør dette til den foretrukne vej for virksomheder, myndigheder og andre, som anvender vores data.”

Formanden for Det Etiske Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, udtaler:

“Jeg ser frem til en spændende dag med interessante diskussioner af komplekse, etiske dilemmaer. Det Etiske Råd arbejder med de etiske dilemmaer ved brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, hvor der både er store forventninger til, at teknologien kan forbedre diagnoser, behandling og forebyggelse og hvor der samtidig skal sikres etiske rammer, således at de nye teknologier bruges til gavn og ikke til skade for borgerne.”

Til konferencen vil Margrethe Vestager give sit bud på, hvordan Europa bliver klar til den digitale tidsalder. Derudover får vi præsenteret flere perspektiver på dataetiske dilemmaer og mulige svar fra både praktisk, forskningsmæssig og politisk side med talere fra ITU, Københavns Universitet og Microsoft.

For mere information kontakt sekretariatet for Dataetisk Råd: post@dataetiskraad.dk eller sekretariatet for Det Etiske Råd: kontakt@etiskraad.dk

Program for konferencen

Konference finder sted 20. marts 2020 kl. 13.00–16.00 på

IT-Universitetet
Rued Langgaardsvej 7
2300 København S


12.30 – 13.00:

Registrering

13.00 – 13.30:

Fælles velkomst
Rektor for ITU samt formænd for Det Etiske Råd og Dataetisk Råd

13.30 – 14.00:

”Et Europa klar til den digitale tidsalder”
Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og ledende næstformand i Europa-Kommissionen

14.00 – 14.20:

Opfølgende spørgsmål til Margrethe Vestager fra moderator og deltagere

14.20 – 14.30:

Pause

14.30 – 14.45:

(Data)etik som fundament for digital velfærd
Brit Ross Winthereik v. Center for digital velfærd ITU

14.45 – 15.00:

Ansvarlig AI
Sune Holm, AI Centre på Datalogisk Institut på Københavns Universitet

15.00 – 15.15:

Implementering af dataetiske principper i praksis
Ole Kjeldsen, Microsoft

15.15 – 15.55:

Paneldebat

15.55 – 16.00:

Tak for i dag


Medlem af Dataetisk Råd og digital trendanalytiker Christiane Vejlø er moderator og fører os gennem dagen og styrer debatten.

Hent program som PDF

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage i konferencen kan du tilmelde dig ved at udfylde formularen herunder. Der er et begrænset antal pladser til rådighed, hvorfor vi opfordrer til at melde afbud i god tid, hvis man bliver forhindret, så pladsen kan gå til anden side.


VIGTIG MEDDELELSE: Det er med stor ærgrelse, at vi har besluttet, at vi desværre er nødt til at aflyse konferencen ”Et Europa klar til den digitale tidsalder”. Vi har glædet os rigtig meget, men pga. Coronavirus COVID19 og de restriktioner, som løbende er kommet fra bl.a. regeringen og offentlige arbejdspladser den seneste uge, ser vi os nødsaget til at udskyde arrangementet. Vi håber at kunne afholde konferencen senere på året.