4. december 2007

Informationssikkerhed – vejledning for sundhedsvæsenet

Det Etiske Råds høringssvar angående Informationssikkerhed – vejledning for sundhedsvæsenet

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Informationssikkerhed - vejledning for sundhedsvæsenet

Informationssikkerhed – vejledning for sundhedsvæsenet

Hent høringssvar