7. oktober 2008

Ændring af lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven

Høring over forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Ændring af apotekerlov og sundhedslov

Ændring af lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven

Hent høringssvar