28. januar 2011

Elektronisk registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Fælles medicinkort

Elektronisk registrering af borgeres medicinoplysninger

Hent høringssvar