29. november 2011

Anmeldelse af og deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Anmeldelse af og deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Hent høringssvar