2. februar 2012

Indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre

Høring over udkast til bekendtgørelse om regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Adgang til sundhedsregistre

Indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre

Hent høringssvar