29. august 2013

Landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Vedrørende høring om udkast til bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Hent høringssvar