1. marts 2019

Høringssvar, oprettelse af  Nationalt Genom Center

Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over udkast til bekendtgørelser mm om oprettelse af Nationalt Genom Center mm.

Høringssvar, oprettelse Nationalt Genom Center

læs høringssvar