20. marts 2020

Høringssvar, bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning.

Rådet har ikke bemærkninger til Gebyrbekendtgørelsen eller Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. Bemærkningerne til Tilbagemeldingsbekendtgørelsen og Anmeldelsesbekendtgørelsen fremgår af høringssvaret.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via nedenstående link:

HØRING: Udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning

Høringssvar, sundhedsvidenskabelig forskning

Læs høringssvar