24. juni 2020

Høringssvar, udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger

Rådets besvarelse af udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via nedenstående link:

Bekendtgørelsen om videregivelse af patientjournaloplysninger, ansøgningsblanket og vejledning

Høringssvar, videregivelse af patientjournaloplysninger

Læs høringssvar