14. januar 2005

Elektronisk patient journal

"Etik og indførelse af elektronisk patient journal" - notat fra Det Etiske Råd

Elektronisk patient journal

Hent udtalelse