4. juli 2002

Revision af lov - videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Høring over betænkning 1413 fra udvalget vedrørende revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Revision af lov - videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Hent høringssvar