9. oktober 2002

Revideres høringssvar - forslag til lov om medicinsk udstyr

Høring over revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter - revideret høringssvar fra Det Etiske Råd efter rådets behandling på rådsmødet den 21. november 2002

revideret høringssvar Forslag til lov om medicinsk udstyr

Hent høringssvar