26. november 2002

Behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Høring over revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter - revideret høringssvar fra Det Etiske Råd efter rådets behandling på rådsmødet den 21. november 2002

Behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Hent høringssvar