18. marts 2003

Forsøg med lægemidler, bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med lægemiddelovervågning mv.

Høring om forslag til ændring af lægemiddelloven og apotekerloven (Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, og lov om apotekervirksomhed (kliniske forsøg med lægemidler, bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med lægemiddelovervågning mv.))

Forsøg med lægemidler, bivirkningsindberetning, inspektioner i forbindelse med lægemiddelovervågning mv.

Hent høringssvar