6. januar 2005

Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høring over forslag til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Hent høringssvar