6. januar 2005

Lovændringer på sundhedsområdet som følge af kommunalreform

Høring over Forslag til lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreform)

Lovændringer på sundhedsområdet som følge af kommunalreform

Hent høringssvar