27. oktober 2006

Klage og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet

Vedrørende høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Klage og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet

Hent høringssvar