20. november 2008

Udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven vedrørende udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Udvidet patientsikkerhedsordning

Udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Hent høringssvar