19. januar 2010

Ændring af lov om klage og erstatningsadgang

Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love

Ændring af lov om klage og erstatningsadgang

Hent høringssvar