10. februar 2011

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Høring over forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Komitélov

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Hent høringssvar