24. februar 2011

Udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler

Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af Sundhedsloven (øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v. )

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Forslag til Lov om ændring af Sundhedsloven

Udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler

Hent høringssvar