1. april 2011

Kliniske forsøg med lægemidler til mennesker

Vedrørende høringsdokument fra Kommissionen om revision af direktiv 2001/20/EF om god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til mennesker (GCP-direktivet)

Kliniske forsøg med lægemidler til mennesker

Hent høringssvar