21. december 2011

Ophævelse af lov om Teknologirådet

Høring vedr. udkast til lovforslag om ophævelse af lov om Teknologirådet

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet

Ophævelse af lov om Teknologirådet

Hent høringssvar