7. marts 2012

Oprettelse af Nationalt Patientindeks

Vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrørende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.)

Oprettelse af Nationalt Patientindeks

Hent høringssvar