1. maj 2012

Adgang til ydelser og patienters rettigheder

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

Adgang til ydelser og patienters rettigheder

Hent høringssvar