22. august 2012

Hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.)

Hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg

Hent høringssvar