29. november 2012

Informationssikkerhed i sundhedsvæsnet

Vedrørende høring vedr. referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

Referencearkitekturens formål er at opstille fælles vision, værdier og principper for sikker og effektiv håndtering af patientoplysninger. Referencearkitekturen skal fungere som pejlemærke og sikre, at de sikkerhedsmodeller, der findes hos sundhedsvæsenets parter udvikler sig i samme retning og dermed bidrager til at understøtte målsætninger om sammenhængende it-løsninger som grundlag for adgang til relevant information.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

Informationssikkerhed i sundhedsvæsnet

Hent høringssvar