21. maj 2013

Høringssvar vedr. klage og erstatningsadgang

Vedrørende Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedr. klage og erstatningsadgang

Hent høringssvar