15. august 2013

Implementering af patientmobilitetsdirektivet

Vedrørende høring vedr. udkast til lovforslag m.m. vedr. implementering af patientmobilitetsdirektivet

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring vedr. udkast til lovforslag m.m. vedr. implementering af patientmobilitetsdirektivet

Implementering af patientmobilitetsdirektivet

Hent høringssvar